اخبار دیدار نائب رئیس مجلس موریتانی و سفیر ایران در موریتانی ازقزوین