اخبار حضوررئیس و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین درسازمان کشتیرانی ج.ا.ایران