اخبار ممنوعیت صادرات سیب زمینی،هندوانه،خربزه ،فلفل و کدو به کشورعراق