اخبار نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین درنشست با هیات تجاری اوکراین: رفع مشکلات بخش خصوصی موجب توسعه صادرات می شود