اخبار سی وششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین تشکیل شد