اخبار صادرات یک میلیارد دلاری در قزوین نیازمند بسترسازی است