اخبار رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در ایران خواستار شد برگزاری سمینارهای یک‌روزه در قزوین و ترکیه