اخبار هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین انتخاب شدند