اخبار شعبه نمایندگی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اوکراین در اتاق قزوین راه‌اندازی شد