اخبار سی وهشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین برگزارشد