اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

مهدی بخشنده


رئیس
دوره 5
گروه فعالیت:

بازرگانی

گرایش کاری:

صادرات مواد غذایی وخشکبار، نمایندگی واردات و توزیع شیلنگ های هیدرولیک

حوزه فعالیت شرکت:

شرکت بازرگانی بین المللی بخشنده


مدرک تحصیلی:

لیسانس مهندسی مکانیک

سوابق اجرایی و تجاری

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی قزوین از اسفند1397 تا کنون
رئیس هیئت خبرگان معتبر بانکی و اقتصادی استان قزوین از ابتدای سال 1399 تاکنون
دبیرشورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین ازفروردین تاکنون
از بنیانگذاران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین از 1382 تاکنون
بنیانگذار و رئیس اتحادیه صادر کنندگان قزوین 1396-1398
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی قزوین 1394-1397
نایب رئیس کمیسیون WTO اتاق بازرگانی ایران 1390-1394
عضو 2 دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 1386-1394
سوابق تجاری:
مدیر و بنیانگذار شرکت بازرگانی بین المللی بخشنده با 33 سال سابقه تجارت بین المللی وچند سال صادرکننده نمونه استانی
عضو هیئت مدیره و موسس شرکت توسعه صادرات و صنعت کاسپین ازسال 1387تاکنون-
کارگزار صندوق ضمانت صادرات ایران دراستان قزوین
چندسال صادرکننده نمونه استان
موسس واحد تولید و بسته بندی میوه های خشک