اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

نیما بصیری طهرانی


عضو هیئت نمایندگان
دوره 5
گروه فعالیت:

صنعت

گرایش کاری:

صنایع نساجی و سلولوزی

حوزه فعالیت شرکت:

شرکت ریسندگی و بافندگی نگین ریس البرز


مدرک تحصیلی:

لیسانس مهندسی صنایع ، فوق لیسانس MBA ( مدیریت بازرگانی ) و دکترای DBA ( مدیریت کسب و کار)

سوابق اجرایی و تجاری

رئیس هیأت مدیره و مدیر کارخانه شرکت پارسیان حریر البرز (هوبار)
مدیر عامل نگین ریس البرز
رئیس هیأت مدیره شرکت طرح ساز گوهر
مدیریت کارخانجات گروه صنعتی بازرگانی پرنیا
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران
عضو هیأت رئیسه انجمن سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران
عضو هیأت رئیسه انجمن سلولزی بهداشتی ایران
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین دوره سوم و چهارم و پنجم
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دوره هفتم و هشتم نایب رئیس دوم اتاق قزوین در دوره سوم