اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

اصغر آهنی ها


عضو هیئت نمایندگان
دوره 5
گروه فعالیت:

معدن

گرایش کاری:

توزیع کاشی وسرامیک کاشی تزیینی

حوزه فعالیت شرکت:

صنایع سرام آرا


مدرک تحصیلی:

دکتری D.B.A لیسانس مهندسی شیمی و فوق لیسانس مهندسی صنایع

سوابق اجرایی و تجاری

رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان ( کانی غیر فلزی استان قزوین ، کاشی و سرامیک تزیینی کشور)
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار کشور و نایب رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین
عضو هیأت مدیره اتاق ایران و اسپانیا
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع سرام آرا
عضو هیأت مدیره و مدیر شرکت کاشی پارس
رئیس هیأت مدیره شرکت لامپ الوند
رئیس هیأت مدیره شرکت سردان
رئیس هیأت مدیره شرکت مقصودان
رئیس هیأت مدیره شرکت چینی البرز رئیس هیأت مدیره شرکت انوار شفق