اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

مجید آهنگریان


عضو هیئت نمایندگان
دوره 5
گروه فعالیت:

صنعت

گرایش کاری:

صنعت

حوزه فعالیت شرکت:

رئیس کانون کارفرمایی استان قزوین


مدرک تحصیلی:

دکتری D.B.A ( مدیریت کسب و کار)

سوابق اجرایی و تجاری

مدیرعامل شرکت شفق کار پارس
مدیرعامل شرکت تولیدی صنایع سیمگون
قائم مقام مدیرعامل شرکت تولیدی شیبه
مدیرعامل بخش اقتصادی موسسه پشتیبان صحا
مدرس دانشگاه در حوزه های مدیریتی اقتصادی و کارآفرینی
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی قزوین
رئیس کمیته تخصصی خدمات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
رئیس هیأت مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین
نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار و سابقه نمایندگی کارفرمایان در شورای عالی اشتغال کشور
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران و رئیس کمیسیون صنایع و تجارت کانون عالی
مشاور اشتغال و کارآفرینی استاندار اسبق قزوین
نماینده بخش خصوصی و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف : اداره کار، سازمان امورمالیاتی و اداره کل تأمین اجتماعی و حضور در کمیسیون های تخصصی اقتصادی استان عضو هیأت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی پاتیرا