اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

مصطفی عادلی فر


دبیر
دوره 5
گروه فعالیت:

معدن

گرایش کاری:

:صنایع سلولوزی

حوزه فعالیت شرکت:

شرکت نما چوب البرز


مدرک تحصیلی:

دیپلم

سوابق اجرایی و تجاری

مدیرعامل شرکت تعاونی درودگران استان قزوین
مدیرعامل و نایب رئیس اتحادیه تعاونی های درودگران ایران
رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی نما چوب البرز
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی پاتیرا
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت صادرات پاتیرا
دبیر و عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان قزوین عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی