اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1401/11/10 دوشنبه
ساعات کاری: از 09:00 تا 14:00

سید علی حسینی


عضو هیئت نمایندگان
دوره 5
گروه فعالیت:

بازرگانی

گرایش کاری:

صادرات و واردات

حوزه فعالیت شرکت:

دفتر کارگزاری گمرکی حسینی


مدرک تحصیلی:

فوق دیپلم و دانشجوی لیسانس

سوابق اجرایی و تجاری

عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین دوره چهارم و پنجم
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در دوره هشتم
عضو اصلی کمیسیون لجستیک و گمرک و حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران
رئیس کارگروه گردشگری و صنایع دستی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی قزوین از سال 1390 تا کنون
ایده پرداز اولیه سامانه بندر خشک در استان قزوین از سال 1389
مدیر کارگزاری گمرکی سید علی حسینی از سال 1373 تا کنون
رئیس هیأت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی چکاوک سبز