اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

کشت و صنعت خندان طارم

  • گروه فعالیت : کشاورزی
  • زیرگروه : باغداری
  • نوع عضویت : عضو

اطلاعات تماس

آدرس وبسایت :

آدرس کارگاه / کارخانه : - قزوین، کیلومتر24جاده طارم سفلی ، بعد از روستای سیاهپوش

تلفن :

فکس :

کدپستی : 3.47611e+009

آدرس دفتر مرکزی : - قزوین، کیلومتر24جاده طارم سفلی ، بعد از روستای سیاهپوش

تلفن :

فکس :

کدپستی : 3.47611e+009

اطلاعات عضو

مدیر عامل : علی کشاورز هدایتی

موبایل مدیرعامل : 09121237460

ایمیل مدیرعامل :

مدیر کارخانه :

موبایل مدیر کارخانه : NULL

ایمیل مدیر کارخانه :

شناسه :

تاریخ تأسیس : 1371-01-01

کد اقتصادی : 411117673643

تعداد پرسنل :

محل ثبت : قزوین

شماره ثبت : 6318

میزان صادرات :

میزان واردات :

محصولات و خدمات

محصول : سرنگ انسولین

تولید نامی : 2000

تولید حقیقی : 2000

واحد : تن

صادرات و واردات


محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :

محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :