اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

کشت و صنعت قارچ رامند مجار

  • گروه فعالیت : کشاورزی
  • زیرگروه : بستر رویش قارچ
  • نوع عضویت : کارت بازرگانی

اطلاعات تماس

آدرس وبسایت :

آدرس کارگاه / کارخانه : - جاده روستای زرگر، بوبروی باغ فردوس

تلفن :

فکس :

کدپستی : 3.44714e+009

آدرس دفتر مرکزی : - تهران، صفا دشت، خیابان حصار طهماسب، ساختمان گروه جوانه

تلفن :

فکس :

کدپستی :

اطلاعات عضو

مدیر عامل : علی اکبر اسلامی

موبایل مدیرعامل :

ایمیل مدیرعامل :

مدیر کارخانه : ابراهیم رجبی

موبایل مدیر کارخانه : 09123815181

ایمیل مدیر کارخانه :

شناسه :

تاریخ تأسیس : 1382-04-24

کد اقتصادی : 411345184366

تعداد پرسنل :

محل ثبت : آبیک

شماره ثبت : 329

میزان صادرات : 10

میزان واردات : 15

محصولات و خدمات

محصول : بسته بندی حبوبات

تولید نامی : 80000

تولید حقیقی : 80000

واحد : تن

صادرات و واردات


محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :

محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :