اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

الماس آرین مهر

  • گروه فعالیت : کشاورزی
  • زیرگروه : باغداری
  • نوع عضویت : کارت بازرگانی

اطلاعات تماس

آدرس وبسایت :

آدرس کارگاه / کارخانه : - تاکستان، روبروی شهرک نرجه، فرعی بند دلاور، بعد از 200 متر دست راست

تلفن :

فکس :

کدپستی : 3.4814e+009

آدرس دفتر مرکزی : - تاکستان، روبروی شهرک نرجه، فرعی بند دلاور، بعد از 200 متر دست راست

تلفن :

فکس :

کدپستی : 3.4814e+009

اطلاعات عضو

مدیر عامل : حسن یوسفی رامندی

موبایل مدیرعامل : 09129745015

ایمیل مدیرعامل :

مدیر کارخانه :

موبایل مدیر کارخانه : NULL

ایمیل مدیر کارخانه :

شناسه :

تاریخ تأسیس : 1396-08-15

کد اقتصادی : 411611939678

تعداد پرسنل :

محل ثبت : تاکستان

شماره ثبت : 2615

میزان صادرات : 10

میزان واردات : 0

محصولات و خدمات

محصول : کیتCNG

تولید نامی : 2000

تولید حقیقی : 700

واحد : تن

صادرات و واردات


محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :

محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :