اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

کارتال البرز

  • گروه فعالیت : بازرگانی
  • زیرگروه : ادوات دستی کشاورزی
  • نوع عضویت : عضو

اطلاعات تماس

آدرس وبسایت :

آدرس کارگاه / کارخانه : - قزوین، شهرک صنعتی لیا جدید، خیابان هنر، انتهای خیابان تلاش

تلفن : 33454555-7

فکس :

کدپستی : 3.44913e+010

آدرس دفتر مرکزی : -

تلفن :

فکس :

کدپستی :

اطلاعات عضو

مدیر عامل : جلیل خانی

موبایل مدیرعامل : 09193833660

ایمیل مدیرعامل :

مدیر کارخانه :

موبایل مدیر کارخانه : NULL

ایمیل مدیر کارخانه :

شناسه :

تاریخ تأسیس : 1383-01-01

کد اقتصادی : 411117935556

تعداد پرسنل :

محل ثبت : قزوین

شماره ثبت : 13313

میزان صادرات : 80

میزان واردات : 50

محصولات و خدمات

محصول :

تولید نامی :

تولید حقیقی :

واحد :

صادرات و واردات


محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :

محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :