اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

بهاردشت ایرانیان

  • گروه فعالیت : کشاورزی
  • زیرگروه : سردخانه میوه
  • نوع عضویت : کارت بازرگانی

اطلاعات تماس

آدرس وبسایت :

آدرس کارگاه / کارخانه : - تاکستان، کیلومتر12 جاده تاکستان، قزوین، جنب شرکت سپیددانه

تلفن : 335241552

فکس : 335241552

کدپستی : 3.45515e+009

آدرس دفتر مرکزی : - تاکستان، کیلومتر12 جاده تاکستان، قزوین، جنب شرکت سپیددانه

تلفن : 335241552

فکس : 335241552

کدپستی : 3.45515e+009

اطلاعات عضو

مدیر عامل : امین مالمیرچگینی

موبایل مدیرعامل : 09121824750

ایمیل مدیرعامل :

مدیر کارخانه : نجفعلی مالمیرچگینی

موبایل مدیر کارخانه : 09121824750

ایمیل مدیر کارخانه :

شناسه :

تاریخ تأسیس : 1393-02-27

کد اقتصادی : 411494116417

تعداد پرسنل :

محل ثبت : تاکستان

شماره ثبت : 2344

میزان صادرات :

میزان واردات :

محصولات و خدمات

محصول :

تولید نامی :

تولید حقیقی :

واحد :

صادرات و واردات


محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :

محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :