اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

چاشنی سازان زیتون طارم

  • گروه فعالیت : کشاورزی
  • زیرگروه : باغداری
  • نوع عضویت : کارت بازرگانی

اطلاعات تماس

آدرس وبسایت :

آدرس کارگاه / کارخانه : - قزوین، طارم سفلی، روستای جودک، خیابان دانش

تلفن :

فکس :

کدپستی : 3.47415e+009

آدرس دفتر مرکزی : - قزوین، طارم سفلی، روستای جودک، خیابان دانش

تلفن :

فکس :

کدپستی : 3.47415e+009

اطلاعات عضو

مدیر عامل : فرشاد حمیدی تهرانی

موبایل مدیرعامل : 09112373354

ایمیل مدیرعامل :

مدیر کارخانه : علی قاسمی

موبایل مدیر کارخانه : 09127732498

ایمیل مدیر کارخانه :

شناسه :

تاریخ تأسیس : 1392-10-18

کد اقتصادی : 411447717744

تعداد پرسنل :

محل ثبت : قزوین

شماره ثبت : 15495

میزان صادرات :

میزان واردات :

محصولات و خدمات

محصول : سم کشاورزی

تولید نامی : 700

تولید حقیقی : 700

واحد : تن

صادرات و واردات


محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :

محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :