اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

آینده سازان پردیس بنا

  • گروه فعالیت : بازرگانی
  • زیرگروه : عمرانی
  • نوع عضویت : کارت بازرگانی

اطلاعات تماس

آدرس وبسایت :

آدرس کارگاه / کارخانه : - قزوین، خیابان طالقانی، برج خلیج فارس، طبقه5، واحد6

تلفن :

فکس :

کدپستی : 3.41561e+009

آدرس دفتر مرکزی : - قزوین، خیابان طالقانی، برج خلیج فارس، طبقه5، واحد6

تلفن :

فکس :

کدپستی : 3.41561e+009

اطلاعات عضو

مدیر عامل : روح اله صفری

موبایل مدیرعامل : 09123812926

ایمیل مدیرعامل :

مدیر کارخانه :

موبایل مدیر کارخانه : NULL

ایمیل مدیر کارخانه :

شناسه :

تاریخ تأسیس : 1401-01-29

کد اقتصادی : 14011040285

تعداد پرسنل :

محل ثبت : قزوین

شماره ثبت : 17511

میزان صادرات :

میزان واردات :

محصولات و خدمات

محصول :

تولید نامی :

تولید حقیقی :

واحد :

صادرات و واردات


محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :

محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :