اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

بازرگانی مهربان تجارت البرز

  • گروه فعالیت : بازرگانی
  • زیرگروه : شیشه
  • نوع عضویت : کارت بازرگانی

اطلاعات تماس

آدرس وبسایت :

آدرس کارگاه / کارخانه : - قزوین، فردوسی شمالی، روبروی بیمارستان دهخدا، ساختمان قائم، شیشه دهخدا

تلفن : 33325116-118

فکس :

کدپستی : 3.41389e+009

آدرس دفتر مرکزی : - قزوین، فردوسی شمالی، روبروی بیمارستان دهخدا، ساختمان قائم، شیشه دهخدا

تلفن : 33325116-118

فکس :

کدپستی : 3.41389e+009

اطلاعات عضو

مدیر عامل : فاطمه باباحسینی

موبایل مدیرعامل : 09121810231

ایمیل مدیرعامل :

مدیر کارخانه :

موبایل مدیر کارخانه : NULL

ایمیل مدیر کارخانه :

شناسه : 10861467429

تاریخ تأسیس : 1385-04-05

کد اقتصادی : 411331569669

تعداد پرسنل :

محل ثبت : قزوین

شماره ثبت : 8383

میزان صادرات :

میزان واردات :

محصولات و خدمات

محصول :

تولید نامی :

تولید حقیقی :

واحد :

صادرات و واردات


محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :

محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :