اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

مدیریت تولید برق شهید رجایی

  • گروه فعالیت : صنعت
  • زیرگروه : برق
  • نوع عضویت : کارت بازرگانی

اطلاعات تماس

آدرس وبسایت :

آدرس کارگاه / کارخانه : - قزوین، کیلومتر25 اتوبان قزوین، تهران

تلفن : 32849211-12

فکس :

کدپستی : 3.44517e+009

آدرس دفتر مرکزی : - قزوین، کیلومتر25 اتوبان قزوین، تهران

تلفن : 32849211-12

فکس :

کدپستی : 3.44517e+009

اطلاعات عضو

مدیر عامل : ابوالفضل موتابها

موبایل مدیرعامل : 09121821271

ایمیل مدیرعامل :

مدیر کارخانه :

موبایل مدیر کارخانه : NULL

ایمیل مدیر کارخانه :

شناسه : 10861410998

تاریخ تأسیس : 1371-05-06

کد اقتصادی : 411117964843

تعداد پرسنل :

محل ثبت : آبیک

شماره ثبت : 1298

میزان صادرات : 0

میزان واردات : 30

محصولات و خدمات

محصول : برق

تولید نامی : 20402

تولید حقیقی :

واحد : مگاوات

صادرات و واردات


محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :

محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :