اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

نیکان پایش البرز

  • گروه فعالیت : بازرگانی
  • زیرگروه : غذایی
  • نوع عضویت : کارت بازرگانی

اطلاعات تماس

آدرس وبسایت :

آدرس کارگاه / کارخانه : - قزوین، شهرصنعتی البرز، بلوار ابن سینای جنوبی ، جنب شرکت تکباف

تلفن :

فکس :

کدپستی : 3.43196e+009

آدرس دفتر مرکزی : -

تلفن :

فکس :

کدپستی :

اطلاعات عضو

مدیر عامل : نیما بصیری طهرانی

موبایل مدیرعامل : 09121084525

ایمیل مدیرعامل :

مدیر کارخانه :

موبایل مدیر کارخانه : NULL

ایمیل مدیر کارخانه :

شناسه : 14004193200

تاریخ تأسیس : 1393-03-14

کد اقتصادی : 411455499439

تعداد پرسنل :

محل ثبت : قزوین

شماره ثبت : 804

میزان صادرات :

میزان واردات :

محصولات و خدمات

محصول :

تولید نامی :

تولید حقیقی :

واحد :

صادرات و واردات


محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :

محصول :

حجم :

واحد :

قیمت :

واحد قیمت :