اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
رویدادها

سمینار و وبینار معرفی خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

محل برگزاری

  • اتاق بازرگانی قزوین

تاریخ و زمان برگزاری

  • سه شنبه 18 مهر 1402
  • 14:00 - 17:00

راههای ارتباطی

استاد

  • آقای محمد انصاری فر
    آقای امیررضا سلمانی