اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
رویدادها

سمینار آموزشی-تخصصی آشنایی با فرصت های تجاری کشور عربستان

محل برگزاری

  • اتاق بازرگانی قزوین

تاریخ و زمان برگزاری

  • چهارشنبه 10 آبان 1402
  • 10:00 - 14:00

راههای ارتباطی

استاد

  • محمود تولائی و زهره صالحی