اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
رویدادها

وبینار آموزشی-تخصصی آشنایی با مقررات ارزی

محل برگزاری

  • وبینار آنلاین

تاریخ و زمان برگزاری

  • دوشنبه 15 آبان 1402
  • 16:00 - 20:00

راههای ارتباطی

استاد

  • اسماعیل محققی