اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
رویدادها

سمینار آموزشی تخصصی اعتبار اسنادی داخلی ریالی

محل برگزاری

  • اتاق بازرگانی قزوین

تاریخ و زمان برگزاری

  • چهارشنبه 28 دی 1401
  • 09:00 - 13:00

راههای ارتباطی

استاد

  • آقای ولی الله معصومی نژاد