اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
رویدادها

سمینار آموزشی تخصصی آشنایی با مقررات واردات و صادرات

محل برگزاری

  • اتاق بازرگانی قزوین

تاریخ و زمان برگزاری

  • دوشنبه 13 آذر 1402
  • 15:00 - 19:00

راههای ارتباطی

استاد

  • مظفر ناصری طاهری