اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
رویدادها

وبینار آموزشی تخصصی آشنایی با مقررات ارزی

محل برگزاری

  • وبینار آنلاین

تاریخ و زمان برگزاری

  • پنجشنبه 16 آذر 1402
  • 10:00 - 14:00

راههای ارتباطی

استاد

  • اسماعیل محققی