اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
رویدادها

سمینار آموزشی تخصصی آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی

محل برگزاری

تاریخ و زمان برگزاری

  • -

راههای ارتباطی

استاد