اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
رویدادها

سمینار آموزشی-تخصصی آشنایی با مقررات گمرکی

محل برگزاری

  • اتاق بازرگانی قزوین

تاریخ و زمان برگزاری

  • چهارشنبه 17 آبان 1402
  • 09:00 - 13:00

راههای ارتباطی

استاد

  • علیرضا اسماعیلی