اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
رویدادها

سمینار و وبینار آموزشی-تخصصی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

محل برگزاری

  • وبینار و سمینار آنلاین

تاریخ و زمان برگزاری

  • چهارشنبه 24 آبان 1402
  • 16:00 - 20:00

راههای ارتباطی

استاد

  • سید احسان صحافی ها و مهدی طاهرخانی