شورا گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
ردیف عنوان دست آورد توضیحات سال
1 پذیرش لیست بیمه کارگاه ها به عنوان بیمه شده اجباری پذیرش لیست کارفرمایان در کارگاه ها به عنوان بیمه شده اجباری و بهره مندی از مزایای بیمه فوق به جای بیمه های حرف و مشاغل آزاد 1401
2 پذیرش تهاتر حق بیمه کارگاه های ثابتی که در پروژه های پیمانکاری مختلف اشتغال دارند پذیرش تهاتر حق بیمه پرداختی کارفرمایان دارای کارگاه ثابت که کارکنان آن در پروژه های پیمانکاری مختلف اشتغال دارند، توسط شعب سازمان تامین اجتماعی 1401
3 حذف مازاد ارزش افزوده از میزان مطالبه مودیان خوش حساب حذف مبلغ مازاد ارزش افزوده از میزان مطالبه نسبت به مودیان خوش حساب و همچنین نسبت به سایر مودیان با ارائه تاییدیه حوزه مالیاتی مبنی بر تصفیه ارزش افزوده در فصل بهار و تابستان 1401
4 تعدیل ضریب K در عوارض شهرداری ها و همیاری شهرداری ها تعدیل ضریب K در عوارض شهرداری ها و همیاری شهرداری ها 1401
5 پذیرش جواز تاسیس، پروانه بهره برداری یا چک برای ضمانت مالیات بر ارزش افزوده پذیرش جواز تاسیس پروانه بهره برداری معتبر به عنوان ضمانت و یا پذیرش چک جهت دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ماده 39 قانون احکام دائمی 1401
6 پذیرش ضمانت نامه توسط گمرک جهت اخذ مالیات و عوارض با سر رسید یکساله پذیرش ضمانت نامه توسط گمرک جهت اخذ مالیات و عوارض موضوع ماده 7 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي با سر رسید یکساله و برای واحدهای تولیدی تا سررسید 15/11 /1401 1401
7 ترخیص بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی ترخیص بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا 1401
8 استقرار دفتر نمایندگی پلیس اینترپل در ساختمان نیروی انتظامی استان استقرار دفتر نمایندگی پلیس بین الملل (اینترپل) در ساختمان نیروی انتظامی استان 1401
9 ایجاد انبار اختصاصی با نظارت گمرک ویژه فرآورده های نفتی ایجاد انبار اختصاصی با نظارت گمرک ویژه شهرک چرمسازی برای فرآورده های نفتی 1401
10 برگزاری دوره آموزشی مجازی برای جهت معرفی وظایف پلیس بین الملل برگزاری دوره آموزشی به صورت وبینار برای فعالان اقتصادی و کارکنان دستگاههای حاکمیتی کشوری در ارتباط با معرفی و وظایف پلیس بین الملل با حمایت دستگاه قضایی 1400
11 پذیرش لیست کارفرمایان همانند بیمه شدگان اجباری پذیرش لیست کارفرمایان همانند بیمه شدگان اجباری طی بخشنامه شماره 1000/1400/10153 مورخ 1400/10/01 تامین اجتماعی 1400
12 اجرایی شدن فعالیت مرکز آموزش واحدهای تولیدی و صنعتی با همکاری اتاق بازرگانی قزوین و فنی و حرفه ای اجرایی شدن فعالیت مرکز هیات امنایی آموزش واحدهای تولیدی و صنعتی با همکاری اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی قزوین و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بر اساس ضابطه تدوین شده 1400