شورا گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
ردیف عنوان دستور جلسه عنوان مصوبه نوع مصوبه فرم گزارش کارشناسی جزئیات
1 بررسی مشکلات بوجود آمده برای فعالان اقتصادی در خصوص بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از صندوق توسعه ملی 1-مقرر گردید شورای هماهنگی بانک های استان در خصوص تسهیلات اخذ شده از محل صندوق توسعه ملی، موضوع تفویض اختیار جهت شناسایی توانایی مالی تسهیلات گیرندگان، تمدید مدت زمان اجرا و اتمام پروژه و امهال تسهیلات طرح های راکد و نیمه تمام به کارگروه های ویژه استانی را پیگیری و طرح های پیشنهادی را تا تاریخ 1401/09/05به دبیرخانه شورای گفتگو تحویل نماید. پیشنهاد می گردد: 2-امکان تمدید مهلت حداکثر برای یکبار و زمان معین با تایید کارگروه ویژه ملی (استانی) جهت طرح هایی که در حین اجرا خارج از حیطه اختیار متقاضی دچار مشکل شده اند مشروط به اثبات سرمایه گذاری در طرح تعیین شده و دلایل قابل استناد، وجود داشته باشد. 3-تسهیلات تکمیلی طرح های نیمه تمام و راکد در کوتاه ترین زمان توسط صندوق به بانک های عامل اعطا شود. 4-با توجه به وضعیت منابع و مصارف بانک ها سهم صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری به فعالان اقتصادی نسبت به سهم بانک ها افزایش یابد (70 در صد صندوق 30 درصد منابع بانک)
بیشتر
2 عنوان دستور: بررسی مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه کسب و کار 1-مقرر گردید در خصوص بازگشت کامل مالیات بر ارزش افزوده فروشگاه های زنجیره ای به استان پیگیری های لازم توسط اداره کل امور مالیاتی استان صورت پذیرد. 2-مقرر گردید موضوع انتقال پرونده های مالیاتی شرکت های بزرگ به مرکز استان از طریق اداره کل امور مالیاتی استان پیگیری ویژه گردد. 3-مقرر گردید ایجاد مرکز معاونت مودیان مالیاتی بزرگ در شهر قزوین برای بررسی پرونده های شرکت های بزرگی که در شهرستان های استان مستقر هستند توسط اداره کل امور مالیاتی استان انجام شود. 4-مقرر گردید پیگیری جابه جایی مکان فعلی گمرک استان به همجواری جاده اصلی در دستور کار استانداری و گمرک قرار گیرد. 5-پیشنهاد می شود در خصوص شرکت های دانش بنیان کارگروه ویژه استانی زیر نظر استانداری سالیانه جهت راستی آزمایی مجدد نسبت به فعالیت و تولید شرکت های دانش بنیان به منظور بهره مندی از معافیت مالیاتی تشکیل گردد. استانی و ملی
بیشتر
3 پیش از دستور: گزارش اداره کل امور مالیاتی در خصوص پرداخت مالیات در محل استقرار شرکت فاقد مصوبه
بیشتر
4 پیش از دستور: گزارش در خصوص تعدیل ضریب پیشنهادی K در عوارض دریافتی توسط شهرداری و سازمان همیاری (KPS) فاقد مصوبه
بیشتر
5 عنوان دستور: ارائه گزارش اقتصادی استان توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی فاقد مصوبه
بیشتر
6 عنوان دستور: درخواست صدور بیمه تضمین کیفیت ساختمان 1-مقرر گردید تدوین الگوی پیاده سازی بیمه تضمین کیفیت تا پایان سال انجام و گزارش اقدامات انجام شده را در هر جلسه شورای گفت و گو ارائه نمایند و با همکاری اتاق بازرگانی، با حضور معاونت محترم امور عمرانی استانداری، نظام مهندسی و اداره کل راه و شهر سازی به منظور ارائه ساز و کار اجرایی و استقرار سیستمی جهت استفاده از بیمه های تضمین کیفیت مشخص تا به عنوان مسیری اختیاری در امتداد ارتقای کیفیت ساخت و ساز و اخذ مجوزات، پروانه هاو پایان کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد. 2-پیشنهاد می شود در الزام به اجرای مواد قانونی در خصوص بیمه تضمین کیفیت ساختمان با توجه به مفاد برنامه های چهارم و پنجم توسعه با هدف ارائه ضمانت به خریداران مسکن تسریع و در برنامه هفتم توسعه نیز مجدداً لحاظ گردد. استانی و ملی
بیشتر
7 عنوان دستور: درخواست امکان بهره مندی بیشترفعالان اقتصادی از دستورالعمل های بخشودگی جرائم و معوقات تامین اجتماعی 1-پیشنهاد می شود بخشودگی جرائم به سه بخش کارگاه های فعال و غیر فعال تقسیم گردد و با شرایط ذیل کلیه کارگاه ها مشمول بهره مندی از بخشودگی قرار گیرند برای کارگاه های غیرفعال با شرط ارائه برنامه راه اندازی مجدد و با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اقدام خواهد شد. الف: کارگاه های فعالی که در این مدت سطح اشتغال را رعایت نموده اند. کل بدهی در 12 قسط تقسیط و از بخشودگی استفاده نمایند. ب: کارگاه هایی که سطح اشتغال رعایت نگردیده و یا در حال حاضر فاقد فعالیت هستند در صورت پرداخت یکجا از بخشودگی استفاده نمایند. ج: میزان بدهی شامل کلیه بدهی کارفرما، اعم از حق بیمه، بیمه بیکاری، جرائم، موضوع ماده 66 و 4 درصد قانون سخت و زیان آور باشد. د: کلیه رانندگان نیز با اعمال شرایط فوق از بخشودگی جرائم بهره مند گردند. ملی
بیشتر
8 عنوان دستور: بررسی مشکلات دامداران با محیط زیست در زمینه تصفیه فاضلاب ناشی از شیر دوشی و... 1-مقرر گردید تفاهم نامه منعقد شده فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست ملاک عملکرد و تصمیم گیری اداره کل محیط زیست استان باشد. 2-اداره کل محترم محیط زیست استان از معرفی مدیران دامداری های مشمول تفاهمنامه موضوع بند دوم مصوبات به مراجع قضائی استان خودداری فرمایند. 3- مقرر گردید طبق جدول زمان بندی دامداری ها نسبت به ایجاد تصفیه خانه اقدام نمایند. 4-به افرادی که به مراجع قضایی معرفی شده اند فرصت شش ماهه داده شود تا بتوانند طبق تفاهمنامه ابلاغی عمل نمایند. تبصره: به افرادی که به دلایل مختلف خارج از اراده خود نتوانستند برنامه زمانبندی اعلام شده خودشان را اجرا کنند، فرصت دوباره داده شود. 5-مقرر گردید بازدید میدانی با هماهنگی اداره کل محیط زیست از واحدهای مورد قبول محیط زیست با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط صورت پذیرد و کارشناسان محیط زیست ارائه مشورت های کاربردی برای انتخاب مجریان و پیمانکاران ذیصلاح ساخت تصفیه خانه را به دامداری ها انجام فرمایند. 6- مقرر گردید کمیته ای با محوریت استانداری و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال، ادارات کل حفاظت محیط زیست و جهاد کشاورزی، نمایندگان اتحادیه دامداران و انجمن صنفی گاوداران تشکیل، موارد بررسی و توافق لازم برای انجام مصوبات صورت پذیرد 7-موضوع تامین برق مورد نیاز تصفیه خانه ها از طریق شرکت توزیع برق و استانداری پیگیری گردد. 8-در زمان اعطایء پروانه بهره برداری یا طرح توسعه به دامداری ها موضوع داشتن تصفیه خانه توسط دستگاه های ذیربط لحاظ گردد. 9-پیشنهاد می شود. الف: سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی الگوی استاندارد و مورد قبول خود را جهت ابلاغ به کلیه استان ها برای ایجاد تصفیه خانه ها ارائه نمایند. ب: تأمین برق مورد نیاز برای تصفیه خانه دامداری ها و همچنین تعرفه آن به صورت کشاورزی در دستور کار قرار گیرد. استانی و ملی
بیشتر
9 پیش از دستور: در خواست تشکیل کمیته تخصصی در استان ها جهت تایید قراردادهای پژوهشی فارغ از مراجع مورد تایید وزارت علوم فاقد مصوبه استانی
بیشتر
10 پیش از دستور: درخواست تغییر مصوبه مربوط به نشست 86 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص صدور مجوز برای مراکز فروش سموم دفع آفات نباتی (پیرو نامه شماره ن/ق/1401/10981 سازمان نظام مهندسی و رای هیات عمومی عدالت اداری) 1- مقرر گردید جلسه تخصصی با حضور معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری قزوین، و نمایندگان محترم سازمان صمت، جهادکشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی و صنایع تبدیلی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در خصوص بررسی موضوع داروخانه های دام پزشکی و صدور مجوز برای مراکز فروش سموم دفع آفات نباتی برگزار و به جمع بندی نهایی رسیده شود. استانی
بیشتر
11 عنوان دستور: معرفی نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 1- با نظر موافق اعضای حاضر در جلسه عضویت نمایندگان بخش خصوصی به مدت یک سال تصویب شد. استانی
بیشتر
12 پیش از دستور: ارائه گزارش مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفت و گو فاقد مصوبه
بیشتر