اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/04/29 جمعه
ساعات کاری: تعطیل

فرصت های شغلی

فرم پرسشنامه متقاضیان اشتغال

فرم زیر را با دقت پر کنید.

اطلاعات شخصی:خدمت نظام وظیفه :

سوابق تحصیلي و آموزشي :

مدرک تحصیلی
(به ترتیب آخرین مدرک)
رشته تحصیلی معدل کل تاریخ شروع تاریخ پایان نام موسسه آموزشی شهر/کشور عملیات
تجربیات شغلي:

نام سازمان يا شركت
(به ترتيب از آخرين سابقه)
سمت / شغل مدت سابقه تاريخ شروع تاريخ پايان آخرين حقوق و مزايا/ريال علت ترك کار عملیات
آشنایي به زبانهاي خارجي ، كامپیوتر و سایر دوره ها :

نام زبان / وضعیت ضعیف متوسط خوب عالي
انگلیسی
خواندن
نوشتن
مکالمه

آشنايي با كامپيوتر:

گواهینامه دوره های فنی و حرفه ای یا موسسات آموزشی

ردیف نام دوره آموزشی نام موسسه آموزش مدت دوره تاريخ شروع تاريخ پايان توضیحات عملیات
1
اطلاعات شخصی:

تمايل به همكاري بصورت :
آیا داراي سابقه پرداخت حق بیمه هستید؟