اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/04/05 سه شنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 16:00

سمیرا رمضانی برومند


دبیر اجرایی
دوره 6
  • تلفن:

  • فکس:

  • ایمیل:

گروه فعالیت:

گرایش کاری:

حوزه فعالیت شرکت:


سوابق اجرایی

سوابق شغلی وجود ندارد

سوابق تجاری

افتخاراتی وجود ندارد