اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/09/16 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

سمیرا رمضانی برومند


دبیر اجرایی
دوره 6
  • تلفن:

  • فکس:

  • ایمیل:

گروه فعالیت:

گرایش کاری:

حوزه فعالیت شرکت:


مدرک تحصیلی:

سوابق اجرایی و تجاری