شورا گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

محمد مهدی اعلایی

رئیس شورای گفت و گو استاندار
(قوه مجریه)

مهدی عبدیان

دبیر شورای گفت و گو رئیس اتاق بازرگانی
(روسای اتاق)

سعید وکیلی

عضو شورای گفت و گو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
(قوه مجریه)

امیر خلیلی خواه

عضو شورای گفت و گو مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
(قوه مجریه)

محسن رستمی

عضو شورای گفت و گو رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت
(قوه مجریه)

عین اله کشاورز ترک

عضو شورای گفت و گو مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
(قوه مجریه)

محمد حسین عطائی

عضو شورای گفت و گو سرپرست سازمان جهاد کشاورزی
(قوه مجریه)

محمد ابراهیم معدنی

عضو شورای گفت و گو دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان
(قوه مجریه)

رجب رحمانی

عضو شورای گفت و گو نماینده مجلس
(قوه مقننه)

فاطمه محمدبیگی

عضو شورای گفت و گو نماینده مجلس
(قوه مقننه)

لطف اله سیاهکالی مرادی

عضو شورای گفت و گو نماینده مجلس
(قوه مقننه)

روح اله عباسپور

عضو شورای گفت و گو رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی
(قوه مقننه)

علی شعبانی

عضو شورای گفت و گو رئیس کل دادگستری
(قوه قضائیه)

حسین رجبی

عضو شورای گفت و گو دادستان
(قوه قضائیه)

روح الله زارعی

عضو شورای گفت و گو رئیس اتاق تعاون
(روسای اتاق)

رضا عسگری

عضو شورای گفت و گو رئیس اتاق اصناف
(روسای اتاق)

مهدی صباغی

عضو شورای گفت و گو شهردار
(شهرداری و شوراها )

محمد بابایی

عضو شورای گفت و گو شورای اسلامی استان
(شهرداری و شوراها )

علیرضا کشاورز قاسمی

عضو شورای گفت و گو حوزه کارآفرینی، کسب و کار و دانش بنیان
(بخش خصوصی)

غلامحسین جعفرزاده شایان

عضو شورای گفت و گو حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی
(بخش خصوصی)

محمدابراهیم اسدی

عضو شورای گفت و گو حوزه ساختمان و عمران
(بخش خصوصی)

محمد فرهاد کیایی

عضو شورای گفت و گو حوزه صنعت و معدن
(بخش خصوصی)

امیر عادل طاهرخانی

عضو شورای گفت و گو حوزه حقوقی و حمایت های قضایی
(بخش خصوصی)

اصغر آهنی ها

عضو شورای گفت و گو حوزه مالیات، کار و تامین اجتماعی
(بخش خصوصی)

محمدرضا فاروقی

عضو شورای گفت و گو حوزه تجارت و گمرک
(بخش خصوصی)

مهرداد دانشور

عضو شورای گفت و گو حوزه خدمات سرمایه گذاری و گردشگری
(بخش خصوصی)