اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/03/09 چهارشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 16:00

کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

شناسائی،پیگیری و رفع موانع کسب و کار فعالان حوزه کشاورزی

اقتصاد ایران فراز و نشیب های زیادی را در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی طی کرده و تاریخ این گذار سرشار از تجربیاتی است که بررسی و مطالعه دقیق آنها می تواند آموزه های کاربردی فراوانی را به همراه داشته باشد. در این میان نکته قابل تاملی که از بررسی های تاریخی اقتصاد ایران استنتاج می گردد تلاش پیگیر برای مقابله با مشکلاتی است که عبور موفقیت آمیز از آنها مستلزم تجهیز سیاست گذاران و فعالان اقتصادی به واقعیت ها بر اساس اطلاعات و دانش روز خواهد بود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین بر مبنای رسالت اصلی خود و با توجه به جایگاه آن به عنوان مشاور قوای سه گانه همواره تلاش نموده است تا ضمن تاکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی در عرصه اقتصادی پیشنهادهای سازنده ای نیز در این زمینه ارائه نماید. بر همین اساس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی در اتاق قزوین در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند ۱۳۶۹ به عنوان اتاق فکر و بازو های مشورتی بخش خصوصی شکل گرفته است. این کمیسیون علاوه بر حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار داده و در شکل دهی نظرات اتاق قزوین به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثری دارد. این نقطه نظرات به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای متخصص نیز قرار می گیرد. استان قزوین به عنوان یکی از موثرترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کشور شناخته میگردد که با تلاش تولیدکنندگان آن، از لحاظ بهره وری و کیفیت تولید در بسیاری از محصولات کشاورزی در رتبه های برتر کشور قرار گرفته است. لذا در راستای حمایت از تولید، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی، جلسات کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق قزوین بطور منظم با حضور تولیدکنندگان، فرآوری کنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی، مدیران و کارشناسان دستگاه های دولتی و خصوصی، متخصصین مراکز علمی و تحقیقاتی برگزار می گردد.
فعالیت های کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی در بخش های اصلی بهبود محیط کسب و کار، رفع محدودیت ها و موانع صادراتی محصولات کشاورزی، توانمندسازی تولیدکنندگان، معرفی توانمندی های حوزه کشاورزی استان قزوین، بهبود مدیریت کشاورزی و آب در استان قزوین، اصلاح قوانین و آیین نامه های حوزه تولید، فرآوری و فروش محصولات کشاورزی، توسعه مدل های تنظیم گر بازار محصولات کشاورزی، توسعه بازار داخلی و صادرات محصولات کشاورزی استان و ایجاد شرایط مناسب جهت آشنایی بخش خصوصی با توانمندی های علمی و عملیاتی واحدهای فناور و دانش بنیان می باشد.
نظر به اهمیت و پیچیدگی بسیار زیاد فرآیندهای تولید، فرآوری، بسته بندی، بازاریابی، سرمایه گذاری و صادرات هر یک محصولات کشاورزی استان قزوین باعث گردیده است که برنامه ریزی و سیاست گذاری جامع در زمینه محصولات کشاورزی همواره با چالش های جدی مواجه باشد. لذا کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق قزوین کمیته های تخصصی باغبانی، زراعت، دام و طیور، آب، صنایع تبدیلی و غذایی، سرمایه گذاری و صادرات، شیلات و گیاهان داروئی را جهت شناسایی و بررسی مشکلات، ارائه نظرات تخصصی و پیگیری رفع مسائل بخش خصوصی ایجاد کرده است. باتوجه به تخصصی بودن هر یک از شاخه های مذکور، مدیریت هر یک از کمیته های مذکور توسط متخصصین مربوطه صورت می پذیرد.
همچنین پایش، ارزیابی و پیگیری مسائل و چالش های مدیریت آب و تلاش برای تحقق رویکرد اقتصاد سبز در برنامه های توسعه ای و همچنین شناسایی و تلاش برای رفع عوامل موثر بر محیط های کسب و کار ناشی از بحران های کمی و کیفی منابع آب از طریق همکاری با مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و انعکاس نتایج به مسئولین ذیربط و اقدام در جهت اجرایی شدن نظرات متخصصین از موضوعات قابل بررسی در این کمیسیون می باشد.