اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/04/05 سه شنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 16:00

کمیسیون کسب وکارهای نوین و دانش بنیان

کمیسیون کسب وکارهای نوین و دانش بنیان

شناسائی،پیگیری و رفع موانع کسب و کار فعالان حوزه دانش بنیان و کسب وکارهای نوین علمی

کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان با هدف پایش و توسعه فضای کسب و کار و کارآفرینی در ایران تشکیل شده است. با توجه به سهم بالای جوانان در جمعیت کشور، ورود مستمر کارجویان جوان به بازار کار، سرعت بالای تغییر تکنولوژی و اهمیت دانش به عنوان موتور پیشبرنده اقتصاد، این کمیسیون متعهد به پایش فعالیت‌های کسب و کار، ارائه پیشنهادهای اجرایی برای بهبود فضای کارآفرینی و اشتغال، تبیین تغییرات محیط کسب و کار و ارائه مشاوره به دست اندرکاران و مسئولان جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب و کارهای نوین است.
همچنین، این کمیسیون با نگاه ویژه به اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان ظرفیت نهفته و بالقوهٔ آینده کشور موظف به ترویج و توسعه این بخش از اقتصاد است. از دیگر وظایف این کمیسیون می‌توان به پایش مستمر فضای کسب و کار و کارآفرینی کشور، ارائه راهکارهای نوین برای توسعه کسب و کارهای نو، پایش مقررات دولتی و ارائه راهکار برای تسهیل فعالیت کارآفرینان، ارائه تصویری روشن از نقش و توان فناوری اطلاعات در توسعه اقتصاد کشور، و ارائه راهکار برای حل مشکلات جاری این حوزه اشاره کرد.