اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/03/09 چهارشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 16:00

کمیسیون حقوقی و اقتصادی

کمیسیون حقوقی و اقتصادی

شناسائی،پیگیری و رفع موانع کسب و کار فعالان حوزه بازرگانی

کمیسیون حقوقی و اقتصادی،مسئولیت بررسی و تحلیل قوانین و مقررات حقوقی و اقتصادی مرتبط با عرصه تجارت را بر عهده دارد. وظایف این کمیسیون شامل تدوین پیشنهادات برای بهبود قوانین تجاری، حل و فصل اختلافات تجاری، و ارائه مشاوره‌های حقوقی و اقتصادی به اعضای اتاق بازرگانی می‌باشد.
این کمیسیون با تمرکز بر پیشرفت و بهبود محیط تجارت، تلاش می‌کند تا با ارائه راهکارهای مناسب، به ارتقای فعالیت‌های تجاری و حمایت از حقوق و مصالح اعضای اتاق بازرگانی کمک کند.