اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/04/29 جمعه
ساعات کاری: تعطیل

کمیته گردشگری

کمیته گردشگری

: شناسائی،پیگیری و رفع موانع کسب و کار فعالان حوزه گردشگری ، خدمات و تاسیسات مرتبط با آن

این کمیته با هدف ارائه راهکارهای مناسب برای تسهیل و حل مشکلات موجود در توسعه گردشگری استان تشکیل شده است. وظایف این کمیته شامل بررسی و تحقیق در زمینه شناسایی موانع و مشکلات موجود در صنعت گردشگری، توسعه و ترویج صنعت گردشگری، هماهنگی لازم با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط جهت برقراری ارتباط موثر با تشکل های بخش خصوصی و... می‌باشد.
این کمیته با حضور رئیس و اعضای پارلمان بخش خصوصی، مدیرکل و معاون گردشگری اداره‌ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیران و نمایندگان انجمن‌های گردشگری و تشکل‌های بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است. کمیته ساختمان و انبوه سازان با رویکرد جدی در حمایت و تقویت زیرساخت‌های ضروری استان در راستای رشد و توسعه پایدار مشغول به فعالیت است. وظایف کمیته ساختمان و انبوه سازان شامل بررسی موضوعات مرتبط با ساخت و ساز، ارائه راهکارهایی برای بهبود و توسعه زیرساخت‌های استانی و همچنین ایجاد هماهنگی با نهادهای مرتبط جهت ارتقاء فعالیت‌های ساختمانی می‌باشد.