اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/04/05 سه شنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 16:00

مالی و امور اداری

مالی و امور اداری

واحد مالی و اداری در سازمان از دو بخش مالی صدور کارت و حسابداری تشکیل شده است.
بخش مالی صدور کارت مسئول بررسی وضعیت مالی برای تمدید کارت بازرگانی می‌باشد و علاوه بر آن، محاسبه سهم اتاق (سه و چهار در هزار) را انجام می‌دهد. از سوی دیگر، بخش مالی حسابداری مسئولیت انجام بررسی فاکتورهای هزینه، صدور چک، و انجام کلیه امور بانکی و مالی را بر عهده دارد. این بخش همچنین مسئولیت ثبت سند مالی، پرونده‌های پرسنلی، کنترل ورود و خروج پرسنل را نیز برعهده دارد.
فعالیت‌های این بخش شامل بررسی کلیه فاکتورهای هزینه‌های اداری و پروژه، صدور چک و واریزی ها، آماده‌سازی قراردادهای پرسنلی و پیمانکاران پروژه، تهیه گزارش تنخواه هزینه‌های اداری و پروژه، جمع‌بندی کلیه هزینه‌ها و درآمدهای اتاق، ثبت اسناد در سیستم مالی، تایید نهایی پرونده‌های بررسی شده در واحد مالی صدور کارت، و ثبت و ارسال فاکتورها در سامانه گزارش فصلی می‌باشد.
وظایف واحد مالی کارت شامل دریافت حق ورودی برای کارت‌های صدور اولیه، عضویت در صدور و تمدید کارت‌های عضویت و بازرگانی، و تسویه مالیاتی سهم اتاق است. این واحد مسئول دریافت هزینه‌های مرتبط با صدور کارت‌های عضویت و بازرگانی برای اعضا و کسب‌وکارهای جدید، دریافت هزینه‌های مربوط به عضویت در اتاق بازرگانی و صدور و تمدید کارت‌های عضویت و بازرگانی، و محاسبه و پرداخت سهمی از مالیات بر درآمدهای مشمول مالیات را بر عهده دارد.