اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/01/25 شنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 16:00

اموربین الملل

اموربین الملل

واحد امور بین الملل یک بخش از اتاق بازرگانی استان قزوین است که مسئولیت اعزام، پذیرش هیات تجاری و تخصصی، برگزاری نمایشگاه های توانمندی های صادراتی استان قزوین در کشور های هدف، برگزاری پاویون های استان در نمایشگاه های تخصصی جمهوری اسلامی و نمایشگاه های بین المللی، ارائه خدمات مشاوره ای به بازرگانان و اعضا، معرفی توانمندی های صادراتی و مزیت های تجاری استان،  تهیه و تنظیم گزارش های توجیهی کشور ها، اطلاع رسانی به موقع مناقصه ها، فرصت های تجاری و سرمایه گذاری، تعامل با نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها و همچنین سفارتخانه های خارجی ، بررسی موانع و مشکلات توسعه روابط اقتصادی و ارائه راه کارهای مناسب ، صدور معرفی نامه ها جهت تسهیل اخذ روادید سایر کشورها برای اعضا، تاییدیه اسناد تجاری و صدور گواهی مبدا را برعهده دارد.