اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1402/12/10 پنجشنبه
ساعات کاری: از 08:00 تا 12:00

دبیرخانه

واحد دبیرخانه، وظیفه‌ی اصلی ثبت کلیه نامه‌های دریافتی، از جمله فیزیکی، و غیر حضوری از طریق شبکه دولت، ایمیل، و فکس را بر عهده دارد. این واحد همچنین پیگیری نامه‌های ارباب رجوع با شماره ثبت را نیز انجام می‌دهد.<br/> همچنین، در واحد دبیرخانه، هماهنگی جهت مشاوره با دبیر اجرایی در خصوص موضوعات مختلف صورت می گیرد.